۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹شنبه تا ۵ شنبه 10:00 - 22:00

جامبو بگ و بیگ بگ دهن باز

جامبو بگ و بیگ بگ دهن باز برای شرکت های محترمی که میخواهند محصولات خود بدون استفاده از دستگاه مکنده پر کنند (دستی پر کنند) یا از جامبو بگ یا بیگ بگ به عنوان پالت استفاده کنند.

نمونه های جامبو بگ دهن

جامبو بگ یا بیگ بگ دهن باز ته بسته

جامبو بگ یا بیگ بگ دهن باز ته قیف دار برای خروج محصول

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو