جامبو بگ مقاوم در برابر اشعه UV

جامبو بگ مقاوم در برابر اشعه UV

بر اساس سفارش مشتری و درمرحله تولید نخ ، برای آندسـته از جامبو بگ هایی که برای مدت زمان نسبتا طولانی درمعرض تابش نور خورشید قرارخواهند گرفت مواد ویژه افزودنی مقاوم ساز در برابر اشعه ماوراء بنفش اضافه می شود. پارچه تولیدی از این نوع نخ مقاوم در برابر اشعه ماورا بنفش خورشید بوده و جامبو بگ های حاصله را مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش می نامند.

 

  بسته نیاز وخواسته مشتری و مقدار مواد افزودنی مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش می تواند از ۲۰۰ تا ۱۶۰۰ ساعت تابش باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید