بارگیری جامبو بگ و بیگ بگ

بارگیری جامبو بگ  و بیگ بگ های های درجه1 و ابتکاری شرکت گلگشت سهند و ساوالان که تحمل وزن بالای 1/5 تن را دارا میباشد. بدون پارگی در فشار ناشی از بار و تیزی سنگ های برنده

ادامه خواندنبارگیری جامبو بگ و بیگ بگ