مشتریان ما

برخی از مشتریان ثابت شرکت گلگشت سهند سبلان

سابقه ی درخشان ما گواهی کار مداوم و با سلیقه و مشتری پسند میباشد امید است به یاری خداوند این راه را به نحو احسنت ادامه دهیم

با تشکر وحید حسین پور مهربانی

 

کیسه آرد جهت کارخانه آرد غنچه

کیسه آرد جهت کارخانه آرد امیر

کیسه آرد جهت کارخانه ستاره البرز

کیسه آرد جهت کارخانه آرد ممتاز الیگودرز

کیسه آرد جهت کارخانه آرد نطنز

کیسه آرد جهت کارخانه آرد سازان سپاهان

کیسه آرد جهت کارخانه آرد جرعه

کیسه آرد جهت کارخانه آرد خوشه طلایی

کیسه آرد جهت کارخانه آرد سلطانیه

کیسه آرد جهت کارخانه آرد خوشه فارس

کیسه آرد جهت کارخانه  بهپاک

کیسه آرد جهت کارخانه آرد پاسارگارد

کیسه آرد جهت کارخانه آرد انجمن آرد سازان

ب- ) کارخانه های تولید کننده مواد شوینده ، مواد شیمیایی و پتروشیمی و رزین

گونی لمینت 2لایه و 3 لایه جهت کارخانه افرا شیمی

گونی لمینت دو لایه و سه لایه جهت کارخانه شهرام شیمی سپاهان

کیسه لمینت دو لایه و 3 لایه جهت کارخانه شیمیایی سیلیس

کیسه لمینت 2 لایه و 3 لایه جهت کارخانه ارم شیمی

کیسه لمینت 2 لایه و 3 لایه جهت کارخانه پتروشیمی پردیس

کیسه لمینت دو لایه و یه لایه جهت کارخانه گلبار شیمی

کیسه لمینت دو لایه و سه لایه جهت کارخانه رزین بتون برتر

گونی لمینت دو لایه و سه لایه جهت کارخانه پدیده شیمی پایدار

گونی جهت کارخانه آلفام

کیسه لمینت دو لایه و سه لایه جهت کارخانه دایر شیمی

کیسه لیمنت دو لایه و سه لایه جهت کارخانه کیا شیمی

کیسه لمینت 2 لایه و 3 لایه جهت کارخانه گل شیمی سپاهان

گونی لمینت دو لایه و سه لایه جهت کارخانه سمبل شیمی ( تندیس )

پاکت 4 لایه bopp جهت کارخانه  مواد شوینده پاکنام

کیسه 4 لایه bopp جهت کارخانه مواد شوینده ABC

گونی 4 لایه BOPP جهت کارخانه مواد شوینده بانو

پاکت لمینت دو لایه جهت کارخانه پترو پلیمر

پاکت لمینت دو لایه جهت کارخانه پلی اکریل ماهان

گونی جهت کارخانه مواد مغناطیسی تابان

کیسه سه لایه BOPP جهت کارخانه کیمیا مهر رازی

گونی لمینت سه لایه BOPP جهت کارخانه سینا شیمی

ج- کارخانه های تولید کننده سیم و کابل

گونی جهت کارخانه زر سیم

کیسه جهت کارخانه سیم و کابل سمنان

گونی جهت کارخانه سیمکان

کیسه جهت کارخانه پلاستو ماسوره کار

د-) کارخانه های تولید گچ و سیمان و پودر سنگ ، انواع خاک ، باریت و مواد معدنی

گونی جهت کارخانه نسوز آذر

گونی والفی جهت کارخانه گچ مروارید

کیسه والفی جهت کارخانه گچ زمرد

گونی والفی ساده جهت کارخانه کناف

کیسه والفی ساده جهت کارخانه گچ شادیان

گونی والفی ساده جهت کارخانه گچ خراسان

کیسه والفی ساده جهت کارخانه گچ صدف

کیسه والفی جهت کارخانه گچ پیروزی

کیسه لمینت پلی پروپیلن جهت کارخانه سیمان سپاهان

گونی لمینت پلی پروپیلن جهت کارخانه سیمان سبک سازان قطره

کیسه لمینت پلی پروپیلن جهت کارخانه سیمان اردستان

پاکت لمینت پلی پروپیلن جهت کارخانه سیمان داراب

کیسه لمینت پلی پروپیلن جهت کارخانه سیمان بنوید

گونی لمینت پلی پروپیلن جهت کارخانه سیمان قائم

گونی والفی جهت پودر سنگ الماس

کیسه والفی جهت پودر سپاهان

گونی قیفی جهت پودر سنگ آرش

کیسه قیفی جهت پودر مروارید درود اردستان

گونی قیفی جهت توسغه خاک پایدار

کیسه قیفی جهت پودر سنگ سپیدان

گونی وافی جهت پودر سنگ کاویان

کیسه قیفی جهت به پودر اصفهان

ه -) کارخانه های تولید الیاف پلی استر و غیره

گونی چتایی شرکت خاوران الیاف

کیسه تیغ خورده کارخانه الیاف ساینا دلیجان

گونی چتایی جهت کارخانه الیاف سپاهان

کیسه عدل بندی جهت کارخانه الیاف سینا

گونی تیغ خورده جهت کارخانه کیمیا پلی استر قم

کیسه چتایی جهت کارخانه پلی استر گلریز قم

گونی تیغ خورده جهت کارخانه کیان الیاف

گونی جهت کیمیا پلیمر

کیسه جهت پلیمرسازان سینا

و-) کارخانه های تولید قند و شکر

گونی فشرده جهت کارخانه قند کامیاب

کیسه فشرده جهت کارخانه قند سپید نیشابور

کیسه فشرده جهت کارخانه شکر افشان کردستان

گونی فشرده جهت کارخانه قند نمونه یزد

کیسه فشرده جهت کارخانه قند و شکر سپاهان

گونی فشرده جهت شرکت تولیدی قند کرج

کیسه فشرده جهت توسعه صنایع شکر اهواز

گونی فشرده جهت خمیر مایه رضوی

کیسه فشرده جهت آبشار سبز

ز- ) : کارخانه های تولید خوراک دام و طیور

کیسه طیور جهت طیور دانه سحرگاهان شهرضا

گونی جهت پاک دارو

کیسه جهت سپاهان مکمل

کیسه جهت پیشگام

گونی جهت بهپرور

کیسه جهت سروش رشد

گونی دام جهت تعاونی صنایع مرغ مادر

کیسه جهت ثمردان

کیسه جهت زردانه

گونی جهت مزرعه سبز

کیسه جهت گلبار شیمی دانه

گونی جهت چینه

کیسه خوارک دام جهت دام پارس

کیسه جهت بهپرور ریز دانه سپاهان

کیسه جهت سپهر دانه

کیسه جهت دانه پارس

گونی جهت پارسیان دانه البرز

کیسه جهت خوارک دام طلایی همدان

کیسه جهت طلا رشد

گونی جهت تلاونگ

کیسه جهت دان گستر آهوک

کیسه جهت آریا دام

گونی جهت سپاهان دانه

کیسه جهت غذای کامل سودا

کیسه طیور جهت افق طلایی مشرق زمین

گونی جهت انرژی و پروتئین شایان

گونی جهت کیان دانه

کیسه جهت ریز دانه سپاهان

کیسه دانه جهت دانه کاسپین

گونی دانه جهت گروه صنعتی بهپرور ارومیه

کیسه رشد و طیور زواره

گونی جهت تعاونی دامپروری قم

کیسه جهت دلتا مارین

گونی جهت جوجه طلایی

کیسه جهت چمران ماهشهر

یسه جهت طلا رشد نامی

گونی جهت کامل دانه اسپادان

گونی جهت دان پاک آگرین

کیسه دانه جهت جهان دانه

گونی دانه جهت خوراک سبز بهشت

کیسه دانه ارس دانه

گونی دانه جهت ایران دانه

کیسه دانه جهت سبز دانه سحر

گونی جهت سپهر صنعت آرکا

کیسه جهت صالح کاشمر

گونی جهت مکمل سازی سپهر غرب

ح-): کارخانه های تولید انواع کود

کیسه کود جهت کود پارس

گونی کود جهت کود آریان

کیسه کود کود انارآبکام

ونی کود جهتد کود آلکان

کیسه کود جهت کود گیاه

کیسه کود جهت کود درچین ازنا

پاکت کود جهت کود دان پلت البرز

پاکت کود جهت تک کود رفسنجان

پاکت کود جهت کود اوره کشاورزی

پاکت کود جهت صبایاران طوس

پاکت کود جهت ابریشم بذر

پاکت کود جهت سبز پویان شیراز

پاکت کود جهت کود میکرو

پاکت کود جهت کود سپاهان رشد

پاکت کود جهت کود طوبی

پاکت کود جهت کود آلی کایاک

پاکت کود جهت همگان رفسنجان

پاکت کود جهت ارگانیک نوع یک

پاکت کود جهت ویژه خراسان

پاکت کود جهت پلت تینا

پاکت کود جهت هامیک پلوس

پاکت کود جهت کود ارگانوگاندو

پاکت کود جهت کود ماناک

پاکت کود جهت حاصلخیزان شمال

ط-): شرکت های متفرقه استفاده کننده از گونی

گونی فشرده نخ دو جهت شرکت پیچ پارس

گونی فشرده نخ دو جهت میخ پرچ ایران

گونی فشرده نخ 2/5 جهت ذوب فلزات اکبری

گونی فشرده مینتی جهت داراکار

کیسه جامبوگ جهت آذر مینا سرام

گونی فشرده نخ دو سرامیک اردکان

کیسه بیگ بگ جهت ایران سرام

رول عرض 30 سانتی جهت لوله ویلا

گونی عرض 30 سانتی جهت لوله پاسارگارد شیراز

رول عرض 30 سانتی جهت لوله سبز ارس

کیسه عرض 0 سانتی جهت پویاپایپ

گونی عرض 30 سانتی جهت آذین لوله سپاهان

کیسه بزرگ جهت پتوی نیلگون یزد

رول لمینت تیغ خورده جهت گوهر چاپ یزد

رول عریض لمینت جهت پتوی والا

کیسه لمینت جهت عقیق بتون آریا

کیسه 110*70 جهت کمیته امداد

گونی لمینت جهت نمک سورین

گونی لمینت جهت نمک ستاره

کیسه لمینت جهت نمک سرآشپز

کیسه لمینت جهت نمک عالی نیشابور

دیدگاهتان را بنویسید