معرفی وزن پارچه ها ی تولیدی در بیگ بگ و کیسه های دیگر

۱-    پارچه در هر متر مربع ۱۳۵ گرم جهت ۱۰۰۰ کیلوگرم گنجایش مواد سبک می باشد.

۲-    پارچه در هر متر مربع ۱۵۰ گرم جهت ۱۰۰۰ کیلوگرم گنجایش جهت مواد سنگین می باشد.

۳-    پارچه در هر متر مربع ۱۸۰ گرم جهت ۱۲۵۰ کیلئگرم گنجایش مواد سبک و سنگین می باشد.

۴-    پارچه  در هر متر مربع ۲۰۰گرم جهت ۱۵۰۰ کیلو گرم گنجایش مواد سبک و سنگین میباشد.

به طور مثال پارچه ۱۳۵ گرم با هزینه کمتری جهت ۱۰۰۰ کیلوگرم تولید می گردد و پارچه ۱۵۰ گرم با هزینه بیشتر جهت ۱۰۰۰ کیلوگرم تولید می گردد.

فرق بین این ۲ نوع پارچه چنین می باشد که کیسه ۱۳۵ گرمی ۱ بار نهایتا ۲ بار مصرف  می توان کرد ولی …

پارچه ۱۵۰ گرمی تعداد بار بیشتری مواد جابه جا می کند و استقامت بیشتری دارد

دیدگاهتان را بنویسید