نحوه دوخت جامبو بگ و بیگ بگ نو

دوخت جامبو بگ و بیگ بگ نو

نحوه دوخت جامبو بگ و بیگ بگ نو

تحت گزینه های بیگ بگ و جامبو بگ ، شما حلقه های مختلف و نوار های مهر و موم که ما را به FIBC ما ارائه می کنیم. در اینجا شما همچنین می توانید بسته های مختلفی را برای پر کردن و تخلیه کیسه پیدا کنید. ما همچنین یک جدول حجمی داریم که به شما کمک می کند حجم کیسه ها را در جدول حجم و وزن محاسبه کنید. ما همچنین یک جامبو بگ ABC را در این صفحه کوتاه به شما معرفی می کنیم تا به شما در راه مناسب برای پر کردن بیگ بگ کمک کنیم.
09353011035

09107426073

دیدگاهتان را بنویسید