دسته: گواهینامه ها

  • گواهینامه ها

    تعهد به بهبود مستمر و رضایت مشتریان خطوط راهنمای شرکت بین اللملی گلگشت سهند و سبلان برای انجام وظایف خود میباشد. ISO 9001:2008  ISO 14001:2004 گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 ISO 14001:2004  شرکت بین اللملی گلگشت سهند و سبلان