برچسب: آخرين خبر بيگ بگ و جامبوبگ هاي 4 پانل و U پانل

  • تفاوت بین بیگ بگ و جامبوبگ های 4 پانل و U پانل

    تفاوت بین بیگ بگ و جامبوبگ های 4 پانل و U پانل پارچه مورد استفاده در 4 دیواره جانبی جامبو بگ 4 پانل  از 4 تكه مجزا تشكیل یافته است كه به همدیگر و به تكه ته جامبوبگ  و بیگ بگ دوخته شده اند. ولی در جامبو بگ U پانل یك تكه پارچه U شكل برای…