برچسب: آخرين خبر بيگ بگ و جامبو بگ هاي 4 پانل و گرد بافت

  • بیگ بگ و جامبو بگ های 4 پانل و گرد بافت

    تفاوت بین جامبو بگ های 4 پانل و گرد بافت پارچه مورد استفاده در 4 ديواره جانبی جامبو بگ 4 پانل از 4 تكه مجزا تشكيل يافته است كه به همديگر و به تكه ته جمبوبگ دوخته شده اند. لیکن در جامبو بگ گرد بافت یا مدور يك تكه پارچه گرد بافت جهت تشكيل 4 ديواره جانبی…