برچسب: آخرين خبر درباره توليد نايلکس

  • نایلکس (پلی اتیلن سنگین – HDPE)

    نایلکس (پلی اتیلن سنگین – HDPE) این پلی اتیلن از مولکولهای خطی تشکیل شده است ،‌خطی بودن مولکولها اجازه تشکیل پلیمر با تبلور بالا را می دهد که نتیجه آن نفوذ پذیری در میان پلی اتیلن هاست. کیسه های تولیدی با HDPE تحت وزن های بالا تغییر شکل نمی دهد و این عامل باعث ازدیاد…