برچسب: اخبار جامبو بگ (بيگ بگ)

  • طریقه ی تخلیه جامبو بگ ها

    نحوه تخلیه جامبو بگ ها انتخاب نوع مناسب تخلیه جامبو بگ (بیگ بگ) موجب صرفه جویی در زمان و هزینه گرديده و جابجایی مواد را تسهیل می نماید. حالت ها یا گزینه های مختلف تخلیه جامبو بگ به شرح زیر می باشند: جامبو بگ ته بسته یا ته صاف، این نوع جامبو بگ ها معمولا به…