برچسب: اخبار جديد انواع جامبو بگ (بيگ بگ)

  • انواع جامبو بگ (بیگ بگ)

    انواع جامبو بگ (بیگ بگ) جامبو بگ 4 پانل پارچه مورد استفاده در 4 دیواره جانبی جامبو بگ از 4 تكه مجزا تشكیل یافته است كه به همدیگر و به تكه ته جامبوبگ دوخته شده اند. در این نوع جامبو بگ ها (بیگ بگ) دسته های كیسه به خط اتصال گوشه ها دوخته می شوند.…