برچسب: بازيگر فيلم کيسه بيگ بگ و جامبو بگ 8 بند

  • بيگ بگ و جامبو بگ 8 بند

    کیسه های بیگ ببگ و جامبو بگ 8 بند این کیسه ها جامبو بگ برای بار های بسیار سنگینی که موقع بارگیری شکم داده و در بارگیری و حمل نقل مشکل ایجاد میکنند استفاده میگردد. که بیگ بگ 4 بند این قابلیت را ندارد. شرکت گلگشت به حمدالله توانایی تولید این کیسه ها باکیفیت گلدسکرت…