برچسب: برنامه جديد بيگ بگ

  • کیفیت محصولات

    آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت بین المللی گلگشت سهند و سبلان مجهز به جدیدترین تجهیزات جهت انجام آزمایشات کامل از مواد اولیه تا محصولات نهایی  می باشد. بخش کنترل کیفیت شرکت  الزامات کیفی محصولات را  تعیین نموده و تمامی محصولات شرکت در فرآیند تولید براساس الزامات مزبور مورد کنترل و آزمایش قرار گرفته و  جهت اطمینان از تولید…